Previous slide
Next slide

Our Dishes

Kacchi Biriyani

Rasgulla

Shagorana Thaal

Shahi Jorda Polau

Salad

Shahi Kebab